Jumaat, Jun 04, 2010

Selangor Bangkit : Kemana hilangnya peruntukan untuk selengaraan jalan-jalan negeri dan PBT Selangor!


Jika kita lihat sejak dua tahun yang lalu, mutu penyelenggaraan jalan-jalan negeri dan PBT sangatlah mendukacitakan termasuklah di kawasan ibu negeri Selangor Shah Alam. Salah satu sebab yang diberikan oleh agensi pelaksanaan ialah peruntukan yang diberikan tiada mencukupi.

Dalam konteks ini, penulis ingin menyentuh kepada kenyataan Menteri Kerjaraya , Datuk Shaziman Abu Mansor semasa membuat lawatan kerja di Klang pada 17 Mac 2010 yang telah menegur Kerajaan negeri Selangor dalam isu penggunaan peruntukan Dana Sistem Data Jalan Malaysia (MRRES) iaitu peruntukan khas untuk menyelenggara jalan-jalan negeri dan PBT.

Kerajaan Pusat telah memberi peruntukan MRRES sebanyak RM 315 juta kepada negeri Selangor pada tahun 2009, tetapi hanya disalurkan oleh kerajaan negeri sebanyak RM 45 juta kepada Jabatan Kerja Raya.

Daripada jumlah RM 315 juta, sebanyak RM 115 juta diperuntukkan kepada JKR Selangor dan selebihnya kepada JPS serta PBT. Akan tetapi kerajaan negeri hanya menyalurkan kpd JKR sebanyak RM 45 juta sahaja. Kemanakah baki RM 75 juta dibelanjakan oleh kerajaan negeri.

Mungkin Menteri Besar boleh memberi penjelasan dan maklumat terperinci tentang penggunaan peruntukan MRRES Selangor sebanyak RM 315 juta mengikut daerah dan kawasan-kawasan PBT sepanjang tahun 2009.

Shaziman sehubungan itu mengingatkan semua kerajaan negeri bahawa peruntukan di bawah MRRES hendaklah digunakan sepenuhnya bagi menyelenggara jalan dan bukan untuk digunakan bagi tujuan-tujuan lain.

Tambah beliau, sekiranya keadaan memerlukan kementerian akan mencadangkan kepada kerajaan Pusat agar menyalurkan terus dana MRRES kepada JKR, JPS dan PBT terbabit jika timbul pelbagai masalah penyelenggaraan jalan di Selangor.

Jika peruntukan tersebut dibelanjakan untuk tujuan-tujuan lain, ini adalah penyalahgunaan kuasa. Jadi tidak terperanjat jika banyak jalan-jalan diseluruh negeri tidak dijaga dengan sempurna dan menyusahkan rakyat serta pengguna-pengguna jalan raya.

Terima kasih diucapkan kepada Kerajaan Pusat yang begitu perihatin terhadap masalah pengguna jalan raya di Klang walaupun sebahagian jalan tersebut adalah jalan negeri. Terima kasih juga di atas keputusan kerajaan Pusat yang akan menyalurkan peruntukan sebanyak RM 130 juta dalam RMK ke 10 untuk penambahbaikan jalan-jalan raya di Klang.

Suara Politik
Taminsari

Tiada ulasan: